NIEUW IN ZEELAND!

VOORAANKONDIGING 

Binnenkort is Stiefpunt nog veel zichtbaarder en klaar om (stief)relaties te verbinden in “het echt” ….

Stiefpunt is hét centrum waar ouders in- of na scheiding,  stiefouders, weduwen  en weduwnaars, geïnformeerd en begeleid worden bij hun nieuwe rol. Stiefpunt biedt inzicht in een (stief)relatie. Maakt het onzichtbare zichtbaar met oog op verbinding.

Stiefpunt werkt samen met (stief)ouders aan het herschikken van oude- en nieuwe (familie)relaties,  om een succes te maken van het stiefgezin. Hierdoor kunnen (v)echtscheidingen voorkomen en teruggedrongen worden.

Mijn droom:
(Stief)ouders inspireren om op hun eigen kracht te vertrouwen,  om  hoofd en hart in balans te brengen, zodat in harmonie samengewerkt kan worden aan een veilige leefomgeving voor de (stief)kinderen.

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn die Stiefpunt biedt voor (stief)ouders? Binnenkort meer!  Volg ons via LinkedIn en Facebook.