Samen schoonschip maken

Een scheiding gaat vaak gepaard met veel emoties. Wanneer een echtscheiding verandert in een vechtscheiding brengt dat de nodige risico’s met zich mee voor kinderen. In de SCHIP-aanpak is aandacht voor het verlies dat beide (ex)partners geleden hebben en de emoties die dit met zich meebrengt. Met de SCHIP-aanpak leren (ex)partners gezamenlijk invulling te geven aan het ouderschap, zij worden als het ware opnieuw gekoppeld maar dan als partners in ouderschap.

Duur

De SCHIP-aanpak bestaat uit ongeveer 12 gesprekken met beide ouders onder begeleiding van een gecertificeerde behandelaar. Er worden 5 fases doorlopen. Bij elke fase horen opdrachten om thuis te maken.

Fases

S amenkomen:
In deze fase wordt teruggegaan naar de tijd waarin de (ex)partners zich aan elkaar hebben verbonden. We blikken terug op o.a. wat waren toen de toekomst dromen, waar is de relatie gaan schuiven?

C onflicthantering:
In deze fase wordt samen gekeken naar de specifieke verliezen en conflicten die zijn ontstaan en die de (ex)partners nu parten spelen.

H elpend Horen
In deze fase geven de (ex) partners elkaar erkenning voor de wederzijdse aangedane kwetsuren. 

I ntegratie
In deze fase wordt het verlies en alles wat daarmee samenhangt geborgen. De (ex)partners erkennen en respecteren de eigen en elkaars rouw. 

P artnerschap
In deze fase wordt samengewerkt aan het hervinden van elkaars geschonden vertrouwen.

SCHIP-aanpak iets voor jou?

Ik ben een gecertificeerde SCHIP-behandelaar, wil je meer info of aanmelden?

Neem dan contact op

Schip breuk geslaagd