Skip to main content

Samen schoonschip maken

Een relatie verdient onderhoud en hoeft niet altijd met een scheiding gepaard te gaan. Met de SCHIP-aanpak kan gekeken worden of de relatie nog levensvatbaar is. Wanneer je inzicht wilt hebben waarom de relatie niet goed loopt en wat er nodig is om in deze nieuw leven te blazen, dan is deze aanpak helpend.

Maar wanneer scheiden de enige optie is en je wilt voorkomen dat deze ontaard in een vechtscheiding, kan de SCHIP-aanpak helpen dit te voorkomen of te stoppen om waardig de relatie af te sluiten. Want een vechtscheiding brengt de nodige risico’s met zich mee voor kinderen.

In de SCHIP-aanpak is aandacht voor het verlies dat beide (ex)partners geleden hebben en de emoties die dit met zich meebrengt. Met de SCHIP-aanpak leren (ex)partners gezamenlijk invulling te geven aan het ouderschap, zij worden als het ware opnieuw gekoppeld maar dan als partners in ouderschap.

Duur

De SCHIP-aanpak bestaat uit ongeveer 12 gesprekken met beide (ex)partners onder begeleiding van een expert gecertificeerde behandelaar. Er worden 5 fases doorlopen. Bij elke fase horen opdrachten om thuis te maken.

Fases

S amenkomen:
In deze fase wordt teruggegaan naar de tijd waarin de (ex)partners zich aan elkaar hebben verbonden. We blikken terug op o.a. wat waren toen de toekomst dromen, waar is de relatie gaan schuiven?

C onflicthantering:
In deze fase wordt samen gekeken naar de specifieke verliezen en conflicten die zijn ontstaan en die de (ex)partners nu parten spelen.

H elpend Horen
In deze fase geven de (ex) partners elkaar erkenning voor de wederzijdse aangedane kwetsuren. 

I ntegratie
In deze fase wordt het verlies en alles wat daarmee samenhangt geborgen. De (ex)partners erkennen en respecteren de eigen en elkaars rouw. 

P artnerschap
In deze fase wordt samengewerkt aan het hervinden van elkaars geschonden vertrouwen.

SCHIP-aanpak iets voor jou?

Ik ben een gecertificeerde SCHIP-expert behandelaar, mijn licentienummer is 087.

Wil je meer info of aanmelden?

Schip breuk geslaagd